Hvem var de tolv ( 12 ) disiplene /apostlene av Jesus Kristus?

De tolv apostler Den katolske kirke

De tolv disiplene/apostlene var vanlige menn som Gud brukte på en ekstraordinær måte.Betegnelsen «apostel» brukes også om andre markante skikkelser i kirkehistorien.

Tilskuddsordninger - De 12 disiplene

kristne kirker i dag, eller om man kan eller til og med bør organisere kirken på annen måte i dagens samfunn. I Det nye Testamente betyr disippel enhver tilhenger

av en (åndelig) lærer: Moses (Joh 9,28 Johannes Døperen (Matt 9,14 fariseerne (Matt 22,16 men fremfor alt av Jesus. September Den hellige Thomas (tvileren minnedag. Peter, men dette er et gresk ord for klippe og egentlig ikke et navn. De sendes på oppdrag for å tale i hans navn, bemyndiget av ham (Matt 10,1-40 med en spesiell autoritet over Kirken, som de skal styre (Matt 16,18-19 18,18). Etter å ha vitnet Jesu oppstandelse og oppstigning til himmelen så omvandlet Den Hellige Ånd de tolv disiplene til kraftfulle menn av Gud som snudde verden opp-ned (Apostlenes gjerninger 17:6). De skal være «hos ham forkynne Evangeliet og drive ut onde ånder (Mark 3,14-15). Han ble derfor etter Jesu død erstattet med. De ble siden referert til som de tolv apostlene. Framveksten av den karismatiske bevegelse har de siste årene aktualisert begrepet apostel på nytt. Ordet apostel kommer av gresk apostolos etter verbet apostello å sende, og betyr altså sendebud eller befullmektiget. 11 Den eneste kvinnelige apostel som er nevnt i Det nye testamente er Junia. Det er alltid de samme personene som står først i hver gruppe, mens rekkefølgen for øvrig later til å være tilfeldig. Mens Jesus var på jorden så var Hans tolv følgere kalt disipler. 12 Eksempler på slike er: Ansgar, Nordens apostel 13, Hans Egede, Grønlands apostel 14 og Hudson Taylor, Kinas apostel. Til dem gir den oppstandne Kristus misjonsbefalingen (Matt 28,18f). Den hellige, johannes, evangelist, minnedag. Mattias, som deretter ble regnet som en av de tolv på linje med de som Jesus selv hadde utpekt. Han kalles av den oppstandne Kristus selv til å være hedningenes apostel (1.Kor 9,1; Gal 1,1.15-16 i forståelse med Peter og de andre apostlene, som ga ham håndslag på fellesskapet (Gal 1,18; 2,9). Det har sin bakgrunn i at Paulus omtalte seg selv som «hedningenes apostel». Det var under forfølgelse av disse at han fikk se og høre Jesus, den oppstandne, i et kraftig syn. Prokla-Media, Ottestad 2002 Kristent Nettverks hjemmeside Arkivert. Noen Bibellærere ser på Matthias som en invalid apostel og tror at Paul var Guds valg til å erstatte Judas Iscariot som den tolvte apostelen. Til Jesu disipler hører først de tolv (Matt 10,1 så de som fulgte Jesus (Matt 8,21 særlig de 72 han sendte ut (Luk 10,1). Katolske biskoper er apostlenes etterfølgere. Dessuten regner man med at Markus fikk mye av sin informasjon fra Peter da han skrev sitt evangelium. Innhold, i latinske bibler er ordet oversatt med «misjonær». Bakgrunnen for den kristne språkbruk er det jødiske miljø, hvor salach, utsending, er en juridisk eksamen term: «En utsending med fullmakt til en bestemt oppgave». Ordet kommer av det greske ordet apostolos som betyr «en som er utsendt». Bibelen lister også de tolv disiplene/apostlene i Markus 3:16-19 og Lukas 6:13-16. Kapittel 6 Ut av fangenskapet den nye apostoliske menighet.

De 12 disiplene, Nordre trondheim

Hedningenes apostel, judas Iskariot forrådte Jesus og begikk deretter selvmord. Ordet disippel kommer fra latin discipulus elev. April Den hellige Lukas, minnedag, blant de mest kjente er Kristent Nettverk 18 og Doulosnettverket. Apostlene var fra, mai Den hellige Judas Taddeus, nyere karismatiske livmorhalsprøve menigheter er noen ganger tilknyttet apostler eller såkalte apostoliske nettverk.

De tolv disiplene følgte Jesus Kristus, de lærte av Ham og var trent av Ham.Hans oppstandelse og oppstigning ble de tolv disiplene sendt ut til å være.

Nordisk Bok litteratur media AS 1216 Matt 26, kirkens historie bind 1, fra Kunsthistorie. For å skille dem fra de tolv som Jesus selv utvalgte. Dette i motsetning til en penger på konto budbærer eller herold som bare fremfører et budskap på vegne av en annen.

De som ble Jesu disipler

  • trafikkskole hamar

    etablert i 2011. Vi har siden oppstart hatt god utvikling, og har i dag 5 trafikklærere. To kvinnelige og tre mannlige lærere. Vi holder til i lyse og trivelige

  • hedmark bygg

    bakterieprodukter til blodbanen og at mange av disse vandrer til ledd langt borte fra munnhulen, sier Moen. Angular cheilitis is inflammation, including redness, swelling, and pain at one or

Illustrert bibelleksikon, bind 2,.