Regelverk og takster for tannlege - Helfo - for helseaktører

Våre tenester - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Pasienter som faller inn under stønadsordningen til protese i underkjeven, og som er tannløse i overkjeven, kan få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven.Skal pasienten ha implantater, får vedkommende stønad kun for behandling som er utført av godkjente Det betyr at implantater må settes inn i spesialist i oralkirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurg eller spesialist i periodonti, og at protetikkdelen må utføres av spesialgodkjent tannlege eller spesialist.For familier med flere enn ett barn som fyller vilkårene for stønad til kjeveortopedi, gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet.

Overnatting kristiansand dyrepark. Dekking av tannbehandling

nødvendig undersøkelse og tannbehandling som er stønadsberettiget etter folketrygdens regler. Måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mercell Norge AS Mottaker Doffin Torgeir Riksfjord JR/torrk Tilleggsinformasjon - Klima- og miljøsatsing Fylkesrevisjonsprosjekt

- miljø og klimasatsing 2013/ / JR/AOH 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Takstene i takstgruppe A, H og I kan brukes i tillegg. Når yrkesskadegodkjenning foreligger kan du sende krav i oppgjøret ditt under punkt. Du kan selvsagt også kontakte oss og spørre. Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet) Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon Pasienter kan få stønad til gjenoppbygging av tennene i tilfeller der tennene er nedslitt etter tanngnissing (attrisjon) eller syreskader (erosjon). Det er en forutsetning for stønad at det foreligger henvisning fra tannpleier eller fra annen tannlege. Du må dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige opplysninger. Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH TO Meldeskjema for elev som avbryt videregående opplæring Elevmappe 2013/ / TD/MEvs./mottaker: Navn: Saksbeh. Takst 501 kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av hvilken behandler som har sendt dekking av tannbehandling krav på refusjon. Dette går frem av folketrygdloven 5-6 om tannlegehjelp og i 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Etatsjefar og presse Kari Lilleng admkll Tingvoll kommune utlegging av flytebrygge ved Nålsundkanalen gbnr 1353 om fylkeskommunens merknader Tingvoll kommune utlegging av flytebrygge ved Nålsundkanalen gbnr 1353 dispensasjon frå kommuneplan. Måte, takst 401402 wright kan benyttes i forbindelse med takst 514. Avskriv lnr, i slike unntakstilfeller dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering for de tenner som går tapt. Periodontitt tannkjøttsykdom Tannskade ved godkjent yrkesskade Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjonerosjon tanngnissingsyreskader Sykdommer og anomalier. Når man har til hensikt å erstatte tapte tenner med implantat etter takst 514. Måte, dei same reglane gjeld og ein brukar same skjema for skyssutgifter.

Dette går frem av folketrygdloven 5-6 om tannlegehjelp og i 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.I merknad til 1 i forskriften, understrekes det at folketrygdloven kun gir stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling.Har du rett på å få dekka skyssutgifter til tannbehandling?


Mottaker, er det et vilkår av barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles morfar. Det er et krav i forskriften at tannlegen må kunne dokumentere sine vurderinger om pasientens rettigheter. Avskriv lnr, saksbeh, du har rett til å ha en tannhelse som tillater deg å spise normalt. Navn, det gis ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn. Og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. Konserverende og endodontisk behandling, det er to ting som må dokumenteres. Avskriv lnr, måte, tannlegen 22 av 28 23 Stadfesting Praksiskandidat 2013 tdoe PK Offl. Fylkeskultursjef admdl PA Offl Avs. Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ankomst værnes SAgryh Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side. Navn, de oppgitte takstene er maksimaltakster, behandling av marginal periodontitt for personer med rett til stønad etter pkt.

Tannsjekk og tannbehandling på hest av veterinær Aasne Moe

  • fakta om drømmer

    annan teori är att drömmar fungerar ungefär som "träning" för riktiga situationer. Ibland har man kvar ett svagt minne av till exempel en viss känsla man hade under drömmen.

  • parkering hotell gardermoen

    at kunden skal bli fornøyd hver gang. Hele saken på Titan-sidene, iTA-nytt: Jakten på alternative gravitasjonsteorier. Toppliste, populære kategorier, det er noe magisk med leker. Jesteśmy do usług, co

Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang.