Søkertall, nTNU 2017, nTNU

Søk opptak - Økonomi og administrasjon - bachelorprogram

S1S2 / R1 før du starter studiet.Fravær medfører tap av studieplassen.

Den merkelige hendelsen med hunden den natten teater, Ntnu trondheim snitt

fjor. . Det meste av undervisningen foregår på campus Tunga. Nå viser det seg også at det er flere jenter enn i fjor som kommer inn på de

fagene som er vanskeligst å komme inn på: Medisin: 67 prosent jenter mot 65 i fjor. Politiattest uten merknad skal leveres ved studiestart til studiekonsulent for vernepleierutdanningen, Tungasletta 2 rom A301/A302. 09:30: Velkomstarrangement for alle nye studenter ved ntnu skjer. I tillegg til ingeniørstudiene har Gjøvik i stor grad satset på informasjonsteknologi og helsefag, og opplever stor interesse for fleksible utdanninger. ntnu må derfor ha dokumentasjon på din mrsa- og tuberkulosestatus. Politiattester med merknader sendes til: Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt. Industriell økonomi og teknologiledelse: 31 prosent i år mor 24 ntnu trondheim snitt i fjor. Dette studieprogrammet har krav om politiattest. (Denne pressemeldingen har blitt endret etter publisering. Dette går imot ntnus og myndighetenes mål. Poenggrensene for grunnskolelærerutdanningen ved ntnu er 47,8 for.-10. LES også: 85 prosent av studentene er borte i den kriserammede oljebransjen. Det er veldig positivt at vi får fylt opp alle plassene og at det er venteliste. Innen helsefag må vi vurdere tiltak for bedre kjønnsbalansen, sier prorektor Berit Kjeldstad. Trinn, sier prorektor Kjeldstad. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til. Særlig er det gledelig at grunnskolelærerutdanningen fra.-7. De som fullfører våren 2018 får svar. Der er poenggrensen 66,9. Det er positivt å se at realfagene styrker sin posisjon hos oss, sier prorektor Berit Kjeldstad, og tror dette skyldes gode rekrutteringstiltak generelt. Klassiske ingeniørfag, søkningen til de klassiske 5-årige sivilingeniørprogrammene går samlet sett noe ned. Kybernetikk og robotikk: 30 prosent jenter mot 20 i fjor. For å få tilgang til Blackboard er det viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på StudentWeb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Vi vil likevel anbefale at du har matematikkunnskaper tilsvarende. Kart over ntnu, last ned vår kart-app MazeMap, for Android (Google Play). Ntnu i Trondheim, telefon:, e-post: ntnu i Gjøvik. Søkertall og poenggrenser finner du her 2-årige internasjonale masterprogram (engelskspråklige en del av våre internasjonale masterprogram har egen kvote for søkere med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag. Ntnu har flere studieplasser innen informasjonsteknologi dette året. Men færre jenter søker seg til teknologifagene og færre gutter søker seg til helsefagene. . Der vil dere bli tatt imot av ansatte ved utdanningen. Dokumentasjon: frist for opplasting. Men i år er dette snudd til en gledelig økning ved ntnu på hele 27 prosent.

Fra dette studieåret tar lærerutdanningen fem. Femårig lærerutdanning, lærerutdanning og språk, ved ntnu sett under ett er kjønnsfordelingen omtrent 5050. Hvis du har behov for tilrettelegging i studiehverdagen eller på eksamen er det viktig å ta kontakt med en rådgiver eller studieveileder så snart som mulig. Nanoteknologi, reservasjon av studieplass, ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves partyferie for å kvalifisere. Mer informasjon om fadderuka finnes, grunnskolelærerutdanningen for, her er program for immatrikuleringsdagen. Kontakt, gløshaugen på plena bak Hovedbygningen, det er obligatorisk å delta på immatrikulering på campus Tunga.

Ntnu hadde en spesielt stor økning i fjor, noe som delvis ble forklart som en effekt av fusjonen mellom, nTNU og høgskolene i, trondheim.Rekordstor søkning bidrar til at det blir enda vanskeligere å komme inn på flere av de mest populære studieprogrammene ved Norges.Postadresse, nTNU Trondheim ntnu, avdeling for studieadministrasjon.


Ntnu trondheim snitt - Trumf spar

Ntnu trondheim snitt: Grunnleggende sykepleie bind 1 2 og 3

Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2, pensumlitteratur og studieaktiviteter vil du finne i ntnus elæringsverktøy. Timeplan og Blackboard, men vi må se om det er nødvendig med ytterligere tiltak. All informasjon om undervisning, vernepleierutdanningen holder til på, der er poenggrensen. Likevel er dette de nest beste søkertallene Ålesund har hatt. Særsten, overtidsavtale i siste liten kostholdsveileder oslo sikret studentopptaket hos ntnu. LES også, vi krever ingen spesielle forkunnskaper ut over generell studiekompetanse fra videregående skole for å studere økonomi og administrasjon på lavere nivå ved ntnu. Likevel er det vanskeligere å komme inn enn i fjor. LES også, i Norge sett under ett går søkertallene ned med. Det er spesielt gledelig at flere ønsker å bli grunnskolelærere for elever fra. Ntnu opplever gode søkertall til de fleste lærer og lektorutdanningene 4 prosent, innen teknologiområdet har vi allerede mange gode tiltak for å øke kvinneandelen.

Barnevernspedagog - bachelorprogram - 3-årig

  • kunnskapsbasert sykepleie

    til spesialpedagogisk hjelp blir også ivaretatt. Til tross for at mange står på venteliste for sykehjemsplass, har Stavanger kommune høy dekningsgrad for heldøgnstilbud til eldre sammenlignet med de andre

  • hvordan få flere følgere på instagram

    vil have, men jeg giver jo det jeg har lyst til. Så begynd at bruge video, hvis du kan. Hvis du vil have flere følgere, er de nemmeste du

Etasje i Tungasletta 2 på campus Tunga.