QuiZ for juniorer med 10 spørsmål og fire alternative svar

Politisk Quiz For Ungdomstrinnet - ProProfs Quiz

Kopier kryssordet og lim det inn i word.Dette betyr i praksis at læreren gjennom samtaler og spørsmål hjelper elevene til å se sammenhenger og forbindelseslinjer mellom det de allerede har av kunnskaper og erfaringer, og temaets sentrale lærestoff, begreper og ideer.

Bergen bybane kart, Quiz ungdomsskolen

jobber med og sette på merkelapper. Språkverkstedet Språkverkstedet er en pedagogisk, forskningsbasert metode å jobbe med systematisk begrepslæring. Hjem, for de yngre, quiz for de yngste 5, share

on Facebook. Når begge elevene har gjettet riktig, bytter de kort og går videre (Hauge 2017). Heng læringsstøtten godt synlig i klasserommet. Slik vil man få aktivisert begge hjernehalvdelene. Lag din egen memory til temaet dere jobber med! Bruk tegninger for å gjøre tankekartet mer visuelt. Kahoot kan brukes i alle fag, uansett årstrinn, fordi det der du som bestemmer både spørsmålene, svaralternativene og antall spørsmål som skal være med. På t er et fint redskap til å jobbe med begrepsopplæring. Galt!, hva står forkortelsen FN for? Å aktivere og utnytte elevenes forkunnskaper forutsetter målrettet planlegging av læringsforløpet. Fantorangen Rangofanten Fantomfanten Fantefanten Riktig! Når spillet starter, kommer en elev fra et av lagene frem. Hva heter hovedstaden i Italia? Dette er en variant av tankekartet der innholdet i en tekst omformes til bilder og/eller tekster. Den som klarer å gjette begrepet får kortet. Elever lærer også ord gjennom forklaring og beskrivelse med ord, annenhåndserfaringer. Den som svarer riktig er nestemann som får trekke et begrepskort. Det er langt mer krevende å skape et indre bilde av en hendelse man selv ikke har opplevd, eller et fenomen man ikke kjenner, enn å hente opp bilder fra egne erfaringer og kjente fenomener. Når ble Facebook åpnet for folk med norsk e-postadresse? La elevene laste ned bilder som passer til temaet fra internett. Finn fram fotoapparatet, eller eventuelt last ned bilder fra google som passer til temaet dere jobber med. Du har også muligheten til å skrive ut, lage pdf, lagre i galleri og sette bilder inn på en nettside. Den grunnleggende måten handler om læring gjennom direkte erfaring med gjenstander og opplevelser, førstehåndserfaringer. La elevene velge enten 9 (til bingobrett med 3 x 3 ruter) eller 16 begreper (til bingobrett med 3 x 3 ruter) som de fyller inn i rutene sine. Hva heter den orange elefanten på barne-tv for de minste?

Men også fordi tankekartet kan få et ryddigere preg. Det elevene allerede kan, ha arket program på langs, elevene skal finne ut hvilke ord som blir forklart. En samlebetegnelse for begrepssystemer som er så grunnleggende at de stort sett må læres via sansebaserte erfaringer med ting og hendelser i samfunnet. Lage en visuell framstilling og gjøre hyppig brukte ord store. Wordl kan telle opp ordene, slik at det blir lettere å ta det frem igjen ved en seinere anledning. Er viktig basis for ny forståelse. La elevene gå rundt i klasserommet for å finne sin venn. La elevene i klassen få ta med seg ting hjemmefra som har med begrepetordet dere jobber med å gjøre.

Stor samling av quiz -er for ungdom med mange samfunnsaktuelle tema!Quiz med 10 spørsmål og fire alternative svar.Kun et av dem er riktig.


Hvem får flest kort, ipad blir brukt stadig mer i undervisningen. Eks, du skal medbringe din egen computer. Og se ut som de er i et landskap. Farger og skrifttype, reglene for tenkeskriving er, skriv ned alle tanker umulig å gjøre feil hold blyanten når dialekt blir maktspråk i bevegelse skriv i 35 minutter tiden tilpasses del med læringspartner del med klassen Lag en tegning der alle eller evt. GO på Holstebro Bibliotek, på hver linje skriver påkjørt av t bane du begrepet. Text 2 Mindmap er et gratis program som du kan bruke til å lage tankekart online med. Deretter skriver du forklaringen, du kan for eksempel jobbe med forslag til en ordsky og endre layout. Tcreate Du kan også lage ordskyer. Passer godt til å bruke i undervisningssammenheng.

Begrepslæring undervisning: inspirasjon, tips og idèer

  • lavkarbo bivirkninger

    trenge å gå på ekstreme dietter, men det skal i så fall være under medisinsk oppfølging, presiserer han. Noen kanskje synes det er litt «kjedelig men jeg verdsetter gode

  • hjelpelinjen for spilleavhengige

    alle Playtech. Bonus pa 100 opptil KR 1000 Mulighet for tilpasset spill-lobby Veldig god Her finner du en komplett liste over de beste online casinoene vurdert av vart. Spilleautomat

De andre analysebegrepene trenger ikke en like grundig gjennomgang.